Steiger veiligheid

Het monteren van een steiger is een specialisme. Steigerbouw wordt vaak alleen als een kostenpost gezien, bovendien controleert de Arbeidsinspectie alleen steekproefsgewijs en bij een ongeval. Op papier zijn regels heel helder maar toch gebeuren de meeste ongevallen bij gebruik van de steiger.

Een paar voorbeelden uit de praktijk:
Bij stenen machinaal opperen, leuninkje weg, kantplank opzij, schoortje weg en dan na de schaft ( soms ) weer aanbrengen.

Of het overbelasten van een steiger:
Een vakkundig opgebouwde steiger, voorzien van een keuringsrapport/checklist voor 5 ton belasting gerekend over 1 werkvloer, belasten met 30 ton stenen, speciekuipen en kozijnen, waardoor de gehele steiger instortte.

Op deze bouwplaats vielen ( gelukkig slechts ) 2 gewonden.

Nog vers in het geheugen is het ongeval in de Amercentrale/Geertruidenberg, dit liep minder goed af zoals u weet.

Steiger veiligheid

Dus eigenlijk zou er altijd toezicht moeten zijn tijdens de montage, het gebruik en de demontage van de steiger door de uitvoerder cq opdrachtgever. Maar aangezien zij het ook altijd druk hebben en minder gespecialiseerd zijn op het terrein van hun kostenpost: steiger, besteed hij dit werk uit aan een gecertificeerd steigerbouwbedrijf.

Door het medecontroleren en “afvinken” van een checklist steigers, weet een ieder dat men werkt op een vakkundig opgebouwde steiger en een veilige werkplek.Indien er daarna niets aan de steiger veranderd wordt, of uitsluitend onder deskundig toezicht en/of de steiger niet overbelast wordt blijft die veilige werkplek gegarandeerd.

Meer informatie? Neem contact op